Ενημέρωση για το πρόγραμμα GAIA

    Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά το σχολείο μας θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα GAIA.

Το πρόγραμμα GAIA (http://gaia-project.eu/) είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στόχος του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η ανάπτυξη φιλικότερης στάσης προς το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων συνδυαζόμενων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση για το πρόγραμμα GAIA