Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διδακτικό προσωπικό

Οι μαθητές μας.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Χρήσιμα έντυπα

Προηγούμενος ιστοχώρος

Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

1. Προσέλευση μαθητών

Από 8:00 έως 8:15π.μ θα γίνεται η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο.

Οι γονείς που συνοδεύουν τους μαθητές να τηρούν τις αποστάσεις (1,5m) που προβλέπονται για τη μη διάδοση του covid-19 πριν εισέλθουν στο σχολείου.

ΣΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

Οι μαθητές μετά την είσοδό τους στο σχολείο ένας- ένας θα κατευθύνονται στα τμήματά τους.

Οι γονείς δεν θα εισέρχονται στο σχολείο για κανένα λόγο.

Οποιαδήποτε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς ή με τη Διεύθυνση του σχολείου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

Η δημιουργία των υποτιμημάτων έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (αλφαβητικά) αφού μεριμνήσαμε ώστε όλα τα αδέλφια του σχολείου να προσέρχονται τις ίδιες ημέρες μαζί.

Στα υποτιμήματα φοιτούν οι ίδιοι μαθητές χωρίς αλλαγές έως το τέλος του σχολικού έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν έχουν και την ευθύνη προκειμένου να τηρούνται όσα ορίζουν οι εγκύκλιες διαταγές προς όφελος της υγείας όλων.

 • Οι μαθητές χρησιμοποιούν μόνο τα αντικείμενά τους. Δεν δανείζονται από συμμαθητές κλπ.

 • Αναλυτικές οδηγίες θα δώσουν οι εκπαιδευτικοί στα τμήματά τους.

 • Καλό θα ήταν ο κάθε μαθητής να έχει ατομικό μαρκαδόρο λευκού πίνακα.

3. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

 • ¨Έχει καθορισθεί για κάθε τμήμα ο χώρος που θα παίζουν οι μαθητές, χωρίς μπάλες κλπ.

 • Την ευθύνη για την τήρηση των αποστάσεων έχουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

 • Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν και ατομικά μπουκαλάκια με νερό για να μην πίνουν νερό κατευθείαν από τις βρύσες.

 • Το κυλικείο του σχολείου παραμένει κλειστό.

4. Αποχώρηση από το σχολείο.

Με ευθύνη των εκπαιδευτικών η αποχώρηση θα γίνεται σταδιακά ανά τμήμα με πρώτο μέλημα και πάλι να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

Παρακαλούνται οι γονείς να βρίσκονται έγκαιρα στην είσοδο του σχολείου και όχι στα σκαλοπάτια της εισόδου για να διευκολύνουν την αποχώρηση.

Οι γονείς των μεγαλύτερων μαθητών καλό θα ήταν να συνεννοούνται με τα παιδιά τους ώστε να έχουν κάποιο ασφαλές και σταθερό σημείο συνάντησης κοντά στο σχολείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
A    Περισσότερα...

«ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

 

Αξιότιμοι γονείς,

   Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,  οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά καθημερινά, αλλά και κατόπιν  τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ.2109345760 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10: 00 πμ έως και τις  13: 00 μ.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Αίτηση,υπεύθυνη δήλωση
 2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου.
 3. Αντίγραφα των σελίδων των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού.
 4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ. ) με την υπογραφή παιδίατρου ή παθολόγου (εάν ο μαθητής παραπεμφθεί σε καρδιολόγο, οδοντίατρο ή οφθαλμίατρο τότε χρειάζεται η υπογραφή του αντίστοιχου γιατρού στην αντίστοιχη θέση του Ατομικού Δελτίου Υγείας).
 5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας το /της μαθητή/τριας (Μόνο λογαριαμό  ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία ή εκκαθαριστικό εφορίας στο όνομα  του κηδεμόνα.
 6. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται  να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο από επίσημο μεταφραστή, μπορούν να εγγραφούν  στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 7. Προκειμένου για διαζευγμένους γονείς, όποιος έχει για την επιμέλεια του παιδιού, να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο.
 8. Προκειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι γονείς να προσκομίσουν τη γνωμάτευση του ΚΕΣΥ ή του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
 9. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας   να παρακολουθήσει   το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου: Αίτηση-Δήλωση γονέα  εγγραφής  στο Ολοήμερο Πρόγραμμα με σχετικές βεβαιώσεις του φορέα εργασίας και των δύο γονέων.
 10. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. (Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του "Πιστοποιητικού φοίτησης" , το Νηπιαγωγείο εκδίδει  «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο Δημοτικό.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του / της μαθητή / τριας).

                                                          

                                                                                                                                                                            

 

 


A    Περισσότερα...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες της όλων των τάξεων,μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

 Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Λήψη 

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 

 1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
 2. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
 3. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
 4. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,
 • πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, •
 • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π. •
 • Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης

(7:00-8:00)

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

 

               ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ   

Τη συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα στέλνεται ηλεκτρονικά στο σχολείο στη διεύθυνση  5dimnsmyrn@sch.gr άμεσα προκειμένου να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2020-21.


A    Περισσότερα...
© 2018 5ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme