Διεύθυνση του σχολείου

 

        

Διευθυντής

Ιωάννης Μανωλαράς

 

Υποδιευθύντρια

Σταυρούλα Μακαρονοπούλου